Suurhoffbrug

Projectscope Takke Breukelen

Het renoveren van de Suurhoffbrug door het herstellen van diverse soorten vermoeiingsscheuren aan het orthotrope rijdek.

De Suurhoffbrug is zoals ze in de volksmond zeggen “de toegangspoort“ naar de Maasvlakte. Deze brug is gebouwd begin jaren ‘70 en de rijdekken zijn dus decennia oud.  De verkeersintensiteit is in de loop der jaren enorm toegenomen. Met name door de realisatie van Maasvlakte 1 en 2 is het zwaar verkeer toegenomen en dit geeft bepaalde schade aan de brug. Hierdoor is jaarlijkse inspectie, onderhoud en reparatie noodzakelijk.

De renovatie van 2021 is onderdeel van de tijdelijke nieuwe brug die is aangebracht, zodat deze de komende jaren veilig gebruikt kan worden. De oude brug zal naar verwachting in 2030 vervangen worden door een nieuwe oeververbinding.

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Takke Breukelen jaarlijks diverse reparaties uit aan deze brug. Het gaat hier van enkelvoudige lasreparaties tot aan inzetstukken. In 2021 zijn we benaderd door Hollandia Services om te assisteren bij de renovatie, omdat wij bekend zijn met deze brug. Hierbij hebben we van de hoofdoverspanning de lasreparaties uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende reparaties uitgevoerd:

  • Guts/lasreparaties aan de dekplaat
  • Inzetstukken van de dekplaat
  • Troggen vervangen
  • Plaatsen kano’s (versteviging van de trog)

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door gekwalificeerde lassers, welke zijn opgeleid om brugreparaties uit te voeren. Takke Breukelen is gekwalificeerd voor zowel CO2-lassen als electrode lassen.

De weersomstandigheden zijn een belangrijke afhankelijkheid bij het uitvoeren van deze werkzaamheden. Hiervoor heeft Takke Breukelen bij harde wind of regen speciale doorwerkvoorzieningen. Dit zijn overzetcontainers zonder bodem die waterdicht en winddicht aan het dek gemaakt kunnen worden. Dit maakt het mogelijk om tijdens slechte weerscondities reparaties uit te voeren. Hierdoor komt de planning niet in het geding.

Takke Breukelen levert de werkzaamheden voor brugreparaties in een totaalpakket:

  • Opstellen van alle plannen
  • Regelen van verkeersmaatregelen
  • Regelen van scheepvaartmaatregelen
  • Uitvoeren lasreparaties
  • Regelen van conserveringswerkzaamheden
  • Oplevering van het totaalpakket aan werkzaamheden