CO2-Bewust Certificaat Niveau 3 verlengd tot 2024

Takke Breukelen wil duurzaam werken. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vinden wij duurzaam denken en handelen belangrijk in ons werk en gedrag. Wij werken daarom hard om de emissie van CO2 bij de realisatie, inspectie, reparatie en het onderhoud van onze projecten te reduceren. In november 2021 is de her-audit voor ons CO2-Bewust Certificaat Niveau 3 volgens de normwaarde van de prestatieladder handboek 3.1 met goed gevolg afgerond en is deze verlengd tot 2024.

Het CO2-Bewust Certificaat geeft ons inzicht in hoe effectief wij zijn om de CO2 emissie te reduceren. Iedere 6 maanden wordt de CO2-Footprint berekend. De totale emissie in de 1e helft van 2021 bedroeg 111,89 ton CO2. Ten opzichte van de 1e helft van het basisjaar 2019 is dit een reductie van 8%.

Takke Breukelen heeft als doelstelling om in 2022 de totale CO2 emissie te reduceren met 38% ten opzichte van 2019. Dit komt neer op een reductie van 96,3 ton CO2 in 2022. Om dat te bereiken is een deel van ons wagenpark al volledig elektrisch en hebben wij zonnepanelen geplaatst als klimaat neutrale energiebron. Om verdere reductie van de CO2 emissie te realiseren hebben wij nog meer maatregelen opgenomen in ons Energie Management Actieplan 2021.

Wil jij weten wat wij allemaal doen om onze CO2 emissie te verminderen? Kijk dan op onze Duurzaamheid & Veiligheid pagina.